AANGIFTEVERPLICHTING voor verbouwers

Verbouwers van vastgoed hebben een aangifteverplichting, en moeten binnen dertig dagen de fiscus op de hoogte brengen. Recent werd beslist om de boetes van 50 tot 1250 euro op te trekken naar 250 tot 3000€.

Om de eigenaars van een stuk grond of een gebouw te belasten, kent de fiscus aan elk onroerend goed een kadastraal inkomen toe. Dat is eigenlijk geen echt inkomen, maar een fictief. De fiscus gaat ervan uit dat een onroerend goed inkomsten heeft opgeleverd, zelfs al is dat in realiteit niet zo. Het kadastraal inkomen staat gelijk aan de normale nettohuurwaarde gedurende één jaar.

Om deze nettohuurwaarde te kunnen betalen, wordt gebruik gemaakt van de huurwaarden op een bepaalde referentiedatum. Momenteel is deze nog altijd 1 januari 1975. Dit betekent dat ook voor een nieuwbouw de dag van vandaag nog altijd de huurwaarde van toen worden gebruikt om het kadastraal inkomen te bepalen.

Om ervoor te zorgen dat de kadastrale inkomens worden aangepast bij nieuwbouw of verbouwing, werd aan de eigenaars van een onroerend goed een aangifteverplichting opgelegd. Het installeren van een extra badkamer, het ombouwen van een zolder tot slaapkamer, het plaatsen van een zwembad of het aanbouwen van een veranda, men moet het allemaal aangeven bij de fiscus, aangezien deze werken de huurwaarde gaan beïnvloeden.

Enkel energiebesparende investeringen in bestaande woningen hebben géén impact op het kadastraal inkomen. Zo moeten het isoleren, het plaatsen van dubbele beglazing, het installeren van zonnepanelen of het vervangen van een verwarmingsketel niet aangegeven worden.

In principe moet de aangifte spontaan gebeuren door de eigenaar. Als bij de werken een vergunning komt kijken, wordt de fiscale administratie sowieso op de hoogte gesteld van de afgeleverde bouwvergunning en wordt de eigenaar zelf door de administratie gecontacteerd.

Als de werken niet vergunningsplichtig zijn, ligt de bal echter in het kamp van de eigenaar zelf. Wie niet vrijwillig en binnen de 30 dagen een aangifte indient, kan hiervoor een administratieve boete krijgen gaande van 50euro tot 1250euro. De regering heeft echter recent beslist om deze sancties te verhogen tot 3.000€.