U heeft ongetwijfeld al gehoord van de woningpas: de digitale identiteitskaart van uw woning ontwikkeld door de Vlaamse overheid. In één oogopslag vindt u alle beschikbare info van uw woning terug die u kan raadplegen met u Eid of itsme app op https://woningpas.vlaanderen.be.

Elke maand heeft de woningpas gemiddeld 5.000 unieke bezoekers. Nieuw is dat de woningpas ook een overzicht biedt van alle uitgevoerde energetische renovatiewerken waarvoor u sinds 2012 een premie van de netbeheerder kreeg. Daarnaast kan men als eigenaar ook zelf renovatiewerken – al dan niet met bewijsstukken zoals facturen en foto’s – toevoegen op een overzichtelijke tijdlijn. “Zo blijft de woningpas up to-date.

We sommen de mogelijkheden kort op:

› Informatie over het gebouw zoals het bouwjaar, renovatiejaar, aantal kenmerkende oppervlaktes en volumes van uw woning.

› Het energieprestatiecertificaat (epc) en de EPB-aangifte

› De details over uw verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en zonnepanelen. › Een inschatting van hoe geschikt uw woning is voor zonnepanelen of een zonneboiler aan de hand van de zonnekaart.

› Informatie over mogelijke bodemverontreiniging, het bodemattest

 › De Mobiscore van uw woning. Die is een maat voor de milieu-impact van verplaatsingen vanaf uw woonst. › De historiek van stedenbouwkundige vergunningen.

› Informatie over de ruimtelijke ordening en omgevingsinformatie zoals overstromingsgevoeligheid, onroerend erfgoed en bestemming volgens het gewestplan.

Sinds april 2020 kunt de woningpas delen met anderen. Via een beveiligde link kunt u uw architect, uw vastgoedmakelaar, uw notaris of een potentiële koper tijdelijk en/of gedeeltelijk de toelating geven om uw woningpas te raadplegen.

De woningpas wordt nog uitgebreid. “Voor de zomer van 2021 wordt de digitale kluis uitgebreid. De eigenaar zal dan naast renovatiewerken ook plannen en schema’s, niet-digitale attesten, onderhoudsdocumenten, adviezen en verslagen kunnen toevoegen en delen met anderen. De digitale kluis is dan niet bedoeld als persoonlijke opslagruimte, maar als digitaal dossier dat bij eigendomsoverdracht overgaat naar de volgende eigenaar